Tag: MB Bank

MB BANK – Hướng Dẫn Nạp Tiền Tài Khoản Thiên Hạ Bet – Ngân hàng điện tử (Internet Banking) – Giao diện Điện Thoại

MB BANK – Hướng Dẫn Nạp Tiền Tài Khoản Thiên Hạ Bet – Ngân hàng điện tử (Internet Banking) – Giao diện Điện Thoại

Hội viên dùng Internet Banking của MB BANK chuyển khoản liên ngân hàng vào Tài khoản đại diện mà THA cung cấp. Hệ thống kiểm tra và đối chiếu Tài khoản Hội viên, nếu trùng khớp sẽ tự động chuyển điểm nạp cho Hội viên. Dưới đây là hướng dẫn cụ thể cho Hội viên theo … Continue reading MB BANK – Hướng Dẫn Nạp Tiền Tài Khoản Thiên Hạ Bet – Ngân hàng điện tử (Internet Banking) – Giao diện Điện Thoại

MB BANK – Hướng dẫn Nạp tiền Thiên Hạ Bet – Tại ATM – Giao diện Điện Thoại

MB BANK – Hướng dẫn Nạp tiền Thiên Hạ Bet – Tại ATM – Giao diện Điện Thoại

JSS77 tạm thời chưa hỗ trợ ngân hàng MB BANK bằng hình thức chuyển khoản qua ATM. Xem thêm: VIETCOMBANK – Hướng Dẫn Nạp Tiền Thiên Hạ Bet – Từ Tài khoản – Giao Diện Điện Thoại Vì vậy, Quý Hội viên sẽ chuyển khoản bằng hình thức chuyển khoản liên ngân hàng cho Tài khoản … Continue reading MB BANK – Hướng dẫn Nạp tiền Thiên Hạ Bet – Tại ATM – Giao diện Điện Thoại