Tag: Viettinbank

VIETIN BANK – Nạp tiền tài khoản Thiên Hạ Bet – Ngân hàng điện tử (Internet Banking) – Giao diện Điện Thoại

VIETIN BANK – Nạp tiền tài khoản Thiên Hạ Bet – Ngân hàng điện tử (Internet Banking) – Giao diện Điện Thoại

Hội viên dùng Internet Banking của Vietin Bank chuyển khoản vào Tài khoản đại diện của Thiên Hạ Bet cung cấp. Sau đó tài khoản đại diện của Thiên Hạ sẽ chuyển vào tài khoản của Hội viên nếu hệ thống đối chiếu lại thông tin chính xác Hội viên nhập ở Bước cuối cùng. … Continue reading VIETIN BANK – Nạp tiền tài khoản Thiên Hạ Bet – Ngân hàng điện tử (Internet Banking) – Giao diện Điện Thoại

VIETTIN BANK – Hướng Dẫn Nạp Tiền Thiên Hạ Bet – Tại ATM – Giao Diện Điện Thoại

VIETTIN BANK – Hướng Dẫn Nạp Tiền Thiên Hạ Bet – Tại ATM – Giao Diện Điện Thoại

Hiện tại Thiên Hạ chưa hỗ trợ chuyển khoản qua ATM từ  ngân hàng VIETTIN BANK. Quý Hội viên sẽ sử dụng hình thức chuyển khoản liên ngân hàng cho Tài khoản đại diện Thiên Hạ. Xem thêm: MB BANK – Hướng dẫn Nạp tiền Thiên Hạ Bet – Tại ATM – Giao diện Điện Thoại Xem … Continue reading VIETTIN BANK – Hướng Dẫn Nạp Tiền Thiên Hạ Bet – Tại ATM – Giao Diện Điện Thoại